אודות היצירה

יעל, דבורה וברק

שם האמן: דה בריי סלומון

תמונה קבוצתית של שלושת האחראים על מפלת סיסרא: מלפנים יעל הצעירה ובידיה המקבת והיתד שבהם הרגה את סיסרא. מאחורי יעל דבורה כאישה זקנה המקרבת ידיה בתפילה, ומאחור ברק מוצג כגבר צעיר בשריון הלוחם.

מקור: שופטים ד-ה

טכניקה: שמן על בד

מיקום: מוזאון קתרינקובנט, אוטרכט

תאריך: 1635

תיאור היצירה

בקדמת הציור נראית יעל כאישה צעירה. פניה הרציניות או השקועות במחשבות פונות למתבונן. בימינה היא אוחזת מקבת ובשמאלה יתד. מאחוריה דבורה כאישה זקנה מצמידה את ידיה בתפילה ומבטה פונה מעלה. ברקע ברק כלוחם צעיר בשריון מביט במתבונן במבט ישיר, וגם גופו פונה אליו.

פירושים וסמלים

הציור אינו מתאר את אחד המאורעות בסיפור, אלא את הדמויות – מעין דיוקן קבוצתי של המשתתפים בעלילה, אולי דיוקן המנצחים. האמן בחר לצייר אותן על פי חשיבותן בעיניו. הבולטת ביותר היא יעל – היא נמצאת מלפנים, ולכן דמותה גדולה יותר, והיא גם מוארת ובהירה. היא מציגה לראווה את כלי הנשק שלה. לפי הציור, אין להתבייש באלימות ובהרג. היא נראית מפתה במחשוף הגדול שלה (כמו נשים צעירות רבות בתיאורים הפלמיים בתקופה ההיא), אך פניה מביעות נחישות ותקיפות.

לעומתה דבורה אינה אשת המעשה אלא אשת החכמה, ולכן היא גם זקנה וחרושת קמטים – גילה מבטא את תכונותיה העיקריות. כך היא מוצגת גם במדרשים – היא המלמדת את העם. כאן היא מוצגת כמעט כנזירה המקדישה את זמנה לתקשורת עם אלוהים, שהרי היא נביאה המקבלת הנחיות משמים.

הדמות החשובה פחות מכולן היא איש המלחמה ברק. אף שהוא הנהיג את המלחמה בסיסרא, לא הוא שהכריע אותו. הוא עומד מאחור, מואפל ודומם, כמעט כמו פסל הניצב ברקע. הצייר בחר להבליט את חלקן של הנשים בסיפור, ואף כי לברק היה תפקיד חשוב בו, הנשים הן שכובשות אותו.

לשיחה

  • מה לדעתכם הסיטואציה המתוארת בציור (תכנון הפעולה העתידית, צילום ניצחון או משהו אחר)? הסתמכו על הטקסט מהתנ"ך בתשובתכם, ובססו אותה על פי מיקום הדמויות בציור, החפצים שהן אוחזות, מבען ועוד.
  • איזו כותרת הייתם נותנים לציור?
  • מה משמעות מיקום הדמויות והמראה שלהן?
  • כיצד אתם הייתם מציירים כל אחת מהדמויות? האם הייתם מציירים אותן אחרת?
  • יעל אוחזת בכלי הנשק – איזו אמירה עולה מכך?
  • השוו בין דמותה של דבורה בציור לדמותה בציור של אדריאן קרוז. מה ההבדלים הבולטים בין הדמויות? האם אתם מוצאים קו מחבר ביניהן? אם כן, מהו?

פעילות יצירתית

הציור מתאר משולש דמויות, ובו לכל אחת מהן תפקיד אחר, והמיקום והמראה מבטאים את חשיבות התפקיד בעיניי הצייר. חשבו על סיטואציה אחרת בתנ"ך, בתרבות או בהיסטוריה שהיו בה שלושה גיבורים. החליפו את הדמויות בציור בדמויות הגיבורים האלה. תוכלו להחליף רק את הראשים. החליפו כמובן גם את כלי הרצח שבידי יעל בכלים מתאימים.

שילוב היצירה בתכנית הלימודים

בשיעורי תנ"ך אפשר לשלב את הציור בלימוד ספר שופטים.