אודות היצירה

יעקב והמלאך

שם האמן: בן (בנציון רבינוביץ)

יעקב נאבק במלאך מכונף הגבוה ממנו. היעדר תווי הפנים של המלאך מעיד על הימצאותו בגבול שבין המימד המופשט-שמיימי לבין המימד המוחשי-ארצי. יעקב תופס את כתפי המלאך, שאוחז במתניו של יעקב. במהלך המאבק השניים כמעט מתאחדים לגוף אחד.

מקור: בראשית לב

טכניקה: רישום דיו

תאריך: 1954