אודות היצירה

יצחק מברך את יעקב

שם האמן: המסן יאן סנדרס ון

יעקב מניח על השולחן את המטעמים שהכינה רבקה ליצחק. רבקה שוכבת למרגלות יצחק (המתואר כדמות הירואית) והוא ניגש לברך את יעקב. משמאל, עשו מתקרב.

מקור: בראשית כז, לח-לט

טכניקה: שמן על לוח

מיקום: המוזאון לאמנות יפה, בודפשט

תאריך: 1520

מימדים: 119x163