אודות היצירה

כרובים נושאים את פניהם

שם האמן: מילגרום ג'ו

הכרובים נוצרו ממסכות לטיפול בסרטן אשר הועלו בדרגה מייעודן המקורי. הם נושאים את פניהם אל על למקור הרפואה.

טכניקה: פסל

תאריך: 2009