אודות היצירה

ללא כותרת (קין והבל)

שם האמן: נס עדי

על רקע שכונת עוני, קין כבחור שרירי מפיל לארץ את הבל המקועקע וחשוף החזה, ומניף מעליו אגרוף מאיים. הבל מתגונן באימה.

מקור: בראשית ד

טכניקה: תצלום

תאריך: 2006

מימדים: 100x136

תיאור היצירה

הבל, מוטל על הרצפה ומקופל, מנסה להתגונן מאגרופו של קין העומד מעליו ואוחז בו בכוח בראשו. שני האחים לבושים למחצה, והבל מקועקע בכבדות. פניו של הבל מביעות אימה, ופני קין מביעות כעס ונחישות. הרקע הוא פינה עירונית מוזנחת ושוממת.

פירושים וסמלים

התצלום מתוך הסדרה סיפורי התנ"ך שבה נס מציג דמויות תנ"כיות בהקשר מודרני. הוא מעיד כי המשותף לכל הדמויות בתצלומיו הוא בעיה בבית ובמשפחה. בתצלום זה למשל ייתכן ששתי הדמויות הן מהגרים, אולי מבית הרוס ולא מתפקד, אנשי שוליים.

נס מפרש את הסיפור התנ"כי פירוש עכשווי. קין והבל הם תושבי שכונת עוני שהדרך לפתור בה בעיות או להשיג טריטוריה היא אלימות פיזית. על פי המדרשים, רצח הבל התרחש במריבה על טריטוריה (שליטה בקרקעות או על מקום המקדש העתידי). בתצלום פער הכוחות בין קין והבל אינו פער פיזי בהכרח אלא פער של שליטה וכוחנות. ייתכן שקין בעל החזות המזרחית הוא הוותיק בשכונה, והבל הבהיר יותר על קעקועיו הוא מיוצאי ברית המועצות, העולים החדשים. זהו מאבק בין שתי קבוצות גדולות בשולי החברה.

בתורה מסופר כי קין נשא אות על בשרו. כאן המקועקע הוא דווקא הבל, והקעקועים שלו מביעים שייכות חברתית, אך יכולות להיות להם משמעויות שונות (סמלי חבורת רחוב, אמצעי הטלת אימה של עבריינים, רצון לבלוט בשטח או סתם קישוט).

לשיחה

  • כיצד מאופיינת כל אחת מן הדמויות בתצלום? מה באפיון שלהן מושפע מן התנ"ך, ומה אינו מושפע מהתנ"ך? אילו פרטים הם פרפרזה עכשווית לתיאור התנ"כי?
  • מה האמירה החברתית העולה מן התצלום?
  • האם אתם מחברים בין הדמויות בתצלום לקין והבל של התנ"ך? במה כן ובמה לא?
  • מה ההקשר התנ"כי מוסיף לתצלום? איזו אמירה התצלום מוסיף לסיפור הקצר בתנ"ך?
  • השוואה לציורו של מאייסטר ברטרם "קין הורג את הבל": גם אצל ברטרם יש אפיון ברור לכל אחת מן הדמויות. במה האפיון שונה מהאפיון של נס? מה בחר כל אחד מהיוצרים להדגיש אצל קין? ואצל הבל? על פי הבדלים אלו, מה לדעתכם המטרה של כל אחת מהיצירות? אילו הבדלים נובעים מההבדל בין שני סוגי האמנות? מה מוסיף כל סוג אמנות?

פעילות יצירתית

צלמו תצלום מבוים של קין והבל בהקשר עכשווי. בחרו היטב את הרקע: היכן הייתם ממקמים אותם במרחב שאתם חיים בו? מהו "השדה" שלכם? מיהן הדמויות? מה הקשר ביניהן, ומה מביא לידי רצח נמהר כזה? (מה אמר קין להבל אחיו שגרם לו לרצוח אותו? מה הקשר בין האחים?) כמו אצל נס, צלמו דמויות עכשוויות שמגלמות את העבר. אין צורך לצלם אחים דווקא, אלא דמויות עכשוויות המסמלות רצח פזיז בשל מריבה. תנו כותרת ליצירה.

שילוב היצירה בתכנית הלימודים

בשיעורי תנ"ך אפשר לשלב את התצלום בלימוד על קין והבל. בשיעורי היסטוריה אפשר לשלבו בלימוד על העליות לארץ והמתחים החברתיים.