אודות היצירה

מחזור ורוצלב ([עמוד 180] Or. I/2, fol. 89v): חזון יחזקאל

שם האמן: אמן לא ידוע

מסביב לברכת "יוצר אור" בשחרית של יום הכיפורים, מתוארות ארבע החיות של מעשה המרכבה בארבעה עיגולים. מעל לכתוב מופיע כס מלכות ה' ובין המילים הפותחות חיות מורכבות שונות.

מקור: יחזקאל א

טכניקה: כתב יד מאוייר

מיקום: ספריית אוניברסיטת ורוצלב, ורוצלב

תאריך: 1320

מימדים: 54x38