אודות היצירה

מכירת הבכורה של עשו

שם האמן: רמברנדט (ון ריין)

עשו נראה משמאל לשולחן חובש טורבן ונושא קשת ואשפת חיצים, לוחץ את ידו של יעקב היושב לשולחן.

מקור: בראשית כה, כט-לד

טכניקה: רישום עט ומכחול

מיקום: המוזאון הבריטי, לונדון

תאריך: 1640

מימדים: 200x174

תיאור היצירה

יעקב יושב לשולחן ולפניו קערת נזיד. עשו עומד לפני השולחן. זה עתה הוא הגיע היישר מהשדה, כל כליו ובגדי הציד עדיין עליו. הוא שולח ידו אל הנזיד, אך ידו של יעקב עוצרת אותו בלחיצת כף.

פירושים וסמלים

הרגע המתואר ברישום הוא הרגע שבו יעקב מציע את העסקה לאחיו: נזיד תמורת הבכורה. עשו הגיע זה עתה, והוא עייף ורעב. מעידה על כך תנוחת גופו המופנית כל כולה אל קערת הנזיד, והוא גוהר קדימה בעייפות וברעב. ידו מושטת אל האוכל, אך לחיצת הכף של אחיו עוצרת אותה תוך שהוא מציע לו לקנות את הבכורה. תנוחתו זו מלמדת שעשו מקבל את הצעתו של אחיו, שכן ברגע זה הדבר החשוב לו ביותר הוא האוכל – ההווה חשוב לו יותר מהתוצאות העתידיות של מכירת הבכורה. יעקב, גם אל מול אחיו החמוש והעצבני, רגוע ובטוח בעצמו. ידו האחת אוחזת בקערה לבל תילקח ממנו, וידו האחרת לוחצת את ידו המושטת של אחיו, כחתימה על ההסכם. תנוחתו מלמדת בבירור שלא יוותר על דרישתו – זוהי עסקת חייו.

לשיחה

  • הציור תופס את הרגע של מכירת הבכורה. מה ניתן ללמוד מתנוחתם ומהבעות פניהם של שני האחים? מה כל אחד מהם רוצה ברגע זה, וממה אתם לומדים זאת?
  • התמקדו בידיים של האחים – מה הן מביעות?
  • כיצד הביע האמן את היתרון שיש ליעקב על פני אחיו בעסקה, כך שהיה ברור לו שעשו יסכים לה?
  • השוואה לציור "יעקב ועשו" של ארצ'י רנד: מה ההבדל המהותי בהצגת כל אחת מהדמויות – בעמידה שלה ובהבעותיהן? כיצד כל אחד מהציורים מתאר אחרת את יחסי הכוחות בין האחים ברגע הזה? איזה ציור תואם יותר לקריאה שלכם את המסופר בתורה ובמה?

פעילות יצירתית

הוסיפו לציור בועות מחשבה, וכתבו בהן מה חושב כל אחד מהאחים ברגע הזה, לפי התיאור של הרישום.

שילוב היצירה בתכנית הלימודים

בשיעורי תנ"ך אפשר לשלב את הציור בלימוד על סיפור מכירת הבכורה של עשו ליעקב.