אודות היצירה

מכלול רוטשילד (Ms. 180/51, f. 64v): אחריתו של איוב

שם האמן: אמן לא ידוע

איוב ישוב במרכז ביתו שנבנה מחדש וסביבו רכושו ועשרת ילדיו.

מקור: איוב מב

טכניקה: איור צבע על קלף

מיקום: מוזאון ישראל, ירושלים

תאריך: 1460

מימדים: 10x15