אודות היצירה

מנחה

שם האמן: מחותן חוה

דמות אדם גדולה שוכבת על מזבח עצים בעוד שדמות קטנה יותר מביטה עליה כשהיא מניפה את ידה, ככל הנראה במטרה להורגה. החומר הזהה ממנו עשויות הדמויות והמזבח גם יחד מדגיש את טשטוש הגבולות בין אדם, חיה וצמח. התרחיש מזכיר את סצינת העקידה, אך לעומתה, מתהפכים כאן התפקידים: הדמות הקטנה יותר היא המקריבה ואילו הגדולה היא המוקרבת.

מקור: בראשית כב

טכניקה: פסל עץ

מיקום: בית יד לבנים, כרמיאל

תאריך: 1960