אודות היצירה

מקרא היסטוריאל (Français 10, f. 334r): החתן והכלה

שם האמן: אמן לא ידוע

חתן לבוש באדום וכלה לבושה כחול פוסעים ומשוחחים בגן מוקף חומה.

מקור: שיר השירים א, א

טכניקה: איור צבע על קלף

מיקום: הספרייה הלאומית של צרפת, פריז

תאריך: 1400