אודות היצירה

מקרא היסטורי (78D38I, f. 21r): ברית המילה של ישמעאל

שם האמן: רבי האמנים של אזור

משמאל, אברהם כורע לפני אלוהים, המופיע בשמים. מימין אברהם מל את ישמעאל, השוכב על מיטה, בנוכחות חמישה מאנשי ביתו של אברהם.

מקור: בראשית יז

טכניקה: איור צבע על קלף

מיקום: הספרייה הלאומית של הולנד, האג

תאריך: 1430

מימדים: 2.75x1.94