אודות היצירה

מראה ישועת האדם (Fr. 188, f.47): משתה אחשורוש

שם האמן: אמן לא ידוע

אחשורוש המלך וושתי המלכה יושבים בסעודה, עם משרתים ומנגנים מסביבם.
שימו לב: יש לחפש במקור התמונה לפי Fr. 188, f.47

מקור: אסתר א

טכניקה: איור צבע

מיקום: הספרייה הלאומית של צרפת, פריז

תאריך: 1450