אודות היצירה

משה לפני הסנה הבוער

שם האמן: פטי דומניקו

משה הצעיר והשרירי יושב ושל את נעליו מול סנה בוער ומביט בו בהשתאות.

מקור: שמות ג

טכניקה: שמן על בד

מיקום: מוזאון תולדות האמנות, וינה

תאריך: 1613

מימדים: 168x112

תיאור היצירה

משה הוא רועה פשוט בבגדים ססגוניים הישוב על סלע ונדהם ממראה עיניו – אש עולה משיח הסנה, והוא אינו אוכל. על פי הציווי האלוהי הוא משיל את סנדליו. לידו סמלי הרועה – כבשה ומטה. הרקע הוא נוף טבעי ונינוח, עם שמים בהירים, ורק האש העולה מן הסנה מלהיטה את הנוף ומטילה אור חזק על הדמויות.

פירושים וסמלים

משה מביט במראה המופלא המתגלה לו. אמנם הוא פונה אל הלהבות, אך נראה כאילו הוא גם מביט אל מעבר לסנה, אולי מתוך סקרנות מיוחדת ושאיפה להבין מה גורם לפלא. דומניקו פטי פעל בתקופת הרנסנס שבה איש המופת היה איש האשכולות – אדם משכיל הפעיל בשטחי תרבות ומדע רבים ושונים. השילוב של מילוי הציווי להשיל את הנעליים וההסתכלות העמוקה בסנה מבטא את עיסוקו של איש הרנסנס במגוון תחומי דעת. משה של פטי הוא איש שמראהו החסון מעיד על פועלו הגופני, ועם זאת יש בו צמא לדעת. גם השלת הנעליים מבטאת את יישוב הדעת – היא אינה נעשית מתוך אימה וחיפזון, אלא בצורה מעשית בישיבה על סלע. יישוב דעת זה עשוי להצביע על ביטחון עצמי שמתאים אף הוא לדמותו של איש הרנסנס.

לשיחה

  • כיצד האמן מתאר את תגובתו של משה למראה הפלאי שלפניו? מה מביעה הדרך שבה בחר האמן לתאר את תגובתו?
  • על מה מעיד מבנה גופו של משה? מדוע בחר האמן לצייר אותו כך?
  • איך תגובת משה, תנוחתו ומבנה גופו קשורים לתפיסה הרנסנסית שבה האנשים החשובים הם אנשי אשכולות?
  • השוואה למשה בפרסקו בדורה אירופוס: איזה טיפוס של משה מתואר בכל אחת מהיצירות? מה ההבדלים העיקריים ביניהם? מה ההבדל בין היצירות בתיאור תגובת משה?

פעילות יצירתית

לו היה פטי מגיע לביקור בימינו והיה מחפש מודל לציור של משה, את מי היה בוחר? הציעו אדם אמתי – גבר או אישה – שמשלבים את התכונות שיש בדמות משה של פטי, והחליפו את הפנים של משה בפני הדמות הזאת. תוכלו להחליף גם את הכבשה והמטה באביזרים המאפיינים את העיסוק האמתי של הדמות שבחרתם. הסבירו במשפטים ספורים כיצד דמות זו מגלמת את הצדדים השונים של איש האשכולות ברנסנס.

שילוב היצירה בתכנית הלימודים

בשיעורי תנ"ך אפשר לשלב את הציור בלימוד על דמותו של משה רבנו, ובשיעורי היסטוריה אפשר לשלב את הציור בלימוד על אנשי האשכולות של תקופת הרנסנס