אודות היצירה

סיפור איוב

שם האמן: אמן לא ידוע

תמונות מסיפור איוב:
למעלה, משמאל: שיחת אלוהים והשטן; למעלה, מרכז: אחריתו של איוב ומותו
רקע ביניים, מרכז: אשת איוב והנגנים; רקע ביניים, ימין: איוב ואשתו
למטה, שמאל: איוב מוכה על ידי השטן; למטה, ימין:  איוב והנגנים

טכניקה: שמן על בד

מיקום: מוזאון ולראף-ריצרץ, קלן

תאריך: 1475