אודות היצירה

ספרי אמ"ת (IM 180/55, f. 134): איוב ורעיו

שם האמן: אמן לא ידוע

איוב יושב עירום לפני ביתו. שלושת רעיו מחווים באופנים שונים.

טכניקה: איור צבע

מיקום: מוזאון ישראל, ירושלים

תאריך: 1450