אודות היצירה

ספר בראשית הווינאי (cod. theol. gr.31, f. 2v): היציאה מן התיבה; קורבן נח

שם האמן: אמן לא ידוע

למעלה, נח ומשפחתו יוצאים מן התיבה מאחורי זוגות חיות; למטה, נח מעלה קורבן.
 

מקור: בראשית ח

טכניקה: איור צבע על קלף

מיקום: הספרייה הלאומית האוסטרית, וינה

תאריך: 500