אודות היצירה

ספר בראשית הווינאי (cod. theol. gr.31, f. 3r): הקשת בענן

שם האמן: אמן לא ידוע

נח ושלושת בניו מביטים מעלה אל הקשת ויד האלוהים.

מקור: בראשית ט

טכניקה: איור צבע

מיקום: הספרייה הלאומית האוסטרית, וינה

תאריך: 500