אודות היצירה

ספר האוונגליון (MS.W.540, f. 4 ): עקדת יצחק

שם האמן: חצ'טור מחיזאן

אברהם, מוקף בהילה, מניף פגיון ארוך וחד מעל יצחק, המוצג כנער בוגר השוכב למרגלותיו בידיים קשורות ובפנים מבוהלות. מלאך מכונף דמוי אדם ומוקף הילה אף הוא מרחף מאחורי אברהם ומורה לו על האיל שקרניו נאחזו בשעת טיפוס בענף העץ שנישא לפני אברהם.

מקור: בראשית כב

טכניקה: איור צבע

מיקום: הגלריה לאמנות וולטרס, בלטימור

תאריך: 1455