אודות היצירה

ספר השעות של רוהן (Latin 9471, f. 15v): דחיית מנחתו של קין

שם האמן: רב האמן של רוהן

קין, שחום ומזוקן, מחזיק באלומה שדופה, והבל הבהיר והלבוש לתפארה מרים את כבשו אל על. יד האלוהים מביעה העדפה להבל ומנחתו.

מקור: בראשית ד

טכניקה: איור צבע

מיקום: הספרייה הלאומית של צרפת, פריז

תאריך: 1430