אודות היצירה

ספר השעות של רוהן (Latin 9471, f. 16v): רצח הבל

שם האמן: אמן לא ידוע

למעלה, קין השחום מנשק את הבל הבלונדיני. למטה, קין רוצח את הבל בענף עץ.

מקור: בראשית ד

טכניקה: איור צבע על קלף

מיקום: הספרייה הלאומית של צרפת, פריז

תאריך: 1430