אודות היצירה

ספר התהילים של סנט אלבנס: בריאת אדם

שם האמן: רב האמן של אלקסיס

האל הבורא עומד על גבי הרוח, המתוארת כמלאך מכונף, ומחזיק בידיו גולם קטן ועירום בדמות אדם. האל מפיח באדם (או אולי במלאך) את רוח החיים.

מקור: בראשית א, כז; ב, ז; תהילים קד, ג-ד

טכניקה: איור צבע על קלף

מיקום: ספריית הכנסיה של סנט גודהארד, הילדסהיים

תאריך: 1119