אודות היצירה

ספר התפילות של גרימני (Ms. lat. I 99, f. 831): גן נעול

שם האמן: אמן לא ידוע

למטה מימין, גן מגודר ובתוכו מזרקה מוזהבת, ורדים ושושנים. במרכז, מלאך מחזיק מראה המשקפת את באר המים החיים. מעל משמאל, מגדל דוד ומימין, שער השמים.

טכניקה: איור צבע על קלף

מיקום: הספרייה הלאומית מרצ'אנה, ונציה

תאריך: 1510