אודות היצירה

עקדת יצחק

שם האמן: טרנה פרד

מארג הידים, פרוסות בתחינה וקמוצות בעצירה, נע ממעלה למטה לאורך "ציר העולם" של המאכלת. נוצות המלאך וקרני האיל מהדהדות אף הן את הידים הפרוסות. הן אברהם הן המלאך מביטים השמימה לישועה, ואילו יצחק פונה אל הצופה. הציור כולו מעגלי, ומהווה יקום נפרד.

מקור: בראשית כב

טכניקה: רישום דיו

תאריך: 1978