אודות היצירה

קין רוצח את הבל

שם האמן: ברן-ג'ונס אדוארד

קין מניף מקל עבה ותופס בשיערו של הבל רגע לפני שהוא מכהו למוות. הבל שוכב ערום לרגלי קין ומביט למעלה בכאב בעודו מנסה למנוע את מעשהו בידיו. פניו של קין מופנים מן הצופה. מאחור נראים מזבחות האחים: מנחת קין נותרת ללא מענה, בעוד מנחתו של הבל בוערת באש גדולה.

מקור: בראשית ד

טכניקה: חיתוך עץ

מיקום: העולם: עשרים וחמש תמונות מאת אדוארד ברן-ג'ונס.

תאריך: 1902