אודות היצירה

קיסס אל אנביאה (Diez a fol 3, f. 13v): הגירוש מגן העדן

שם האמן: אמן לא ידוע

מעל שער גן העדן, מלאך מביט משתומם על גירוש אדם, הלבוש עלים, על ידי דמות המחזיק אלה. מחוץ לשער, למטה, נחש וטווס צועדים אחרי חוה, גם היא לבושה עלים. לפניה איבליס.

מקור: בראשית ג

טכניקה: איור צבע על קלף

מיקום: ספריית המדינה, ברלין

תאריך: 1577