אודות היצירה

קיסס אל אנביאה (Diez a fol 3, f. 42r): העקדה

שם האמן: אמן לא ידוע

שני נביאים עטורי הילה, אברהם העומד וישמעאל הכורע ומכוסה העיניים, מפנים את מבטם אל עבר המלאך ג'יבריל היורד עם האיל לעולה.

מקור: בראשית כב

טכניקה: איור צבע על קלף

מיקום: ספריית המדינה, ברלין

תאריך: 1577