אודות היצירה

שמונת האשרים: ענותנותו של משה

שם האמן: ון היימסקרק מרטן

משמאל, משה עטור קרניים ומחזיק במטהו והאשה הכושית מחווים בידיהם בתגובה לקריאת התיגר של אהרן, לבוש בבגדי הכהן הגדול ומרים, העומדת אחריו. מימין, משה, אהרן ומרים עומדים מחוץ לאוהל מועד ובפנים נראה דמות אלוהית זוהרת. ברקע משמאל, בין אהרן לאשה הכושית, שתי תמונות מהמשך הסיפור: למטה, אהרן כורע לפני משה ומתחנן על נפשה של מרים ולמעלה, מרים מטוהרת מן הצרעת.

טכניקה: תחריט

תאריך: 1566