אודות היצירה

תיאמת

שם האמן: ג'ונס ג'ודית

תיאמת מוצגת כיצור בעל גוף אשה, זנב נחש, ושיער נחשי. באזור בטנה מופיע כדור הארץ, והיא מותחת את זרועותיה לעבר השמים המכוכבים מעליה.

מקור: בראשית א

טכניקה: הדפס אבן

תאריך: 1985

מימדים: 92x61.5