אודות היצירה

תמונות טיפולוגיות על תחיית ישו (M.649, fol. 004r): אליהו מחייה את בן האלמנה מצרפת; תחיית אלעזר

שם האמן: אמן לא ידוע

מימין, אליהו מחיה את הילד בתוך בית, האלמנה מצרפת מחכה בחוץ. משמאל, ישו מחייה את אלעזר ומרתה ומרים צופות.

מקור: מלכים א' יז; יוחנן יא

טכניקה: כתב יד מאוייר

מיקום: ספריית פירפונט מורגאן, ניו יורק

תאריך: 1440

מימדים: 30x25