אודות היצירה

תמונת המזבח של גראבו: עשו נשלח לצוד

שם האמן: מאייסטר ברטרם

יצחק העיוור שולח את עשו המזוקן, מחזיק בקשתו, לצוד לו צידה בהכנה לקבלת ברכתו. רבקה מאזינה מאחורי יצחק.

מקור: בראשית כז, לד-לה

טכניקה: טמפרה על עץ

מיקום: אולם האמנות, המבורג

תאריך: 1375