אודות היצירה

תמונת המזבח של המנחה הקדושה: אברהם ומלכיצדק

שם האמן: באוטס דירק

מלכיצדק מלך שלם מקדם את פניו של אברהם בלחם וביין. אברהם, לבוש שריון לאחר נצחונו במלחמת ארבעת המלכים, כורע לפניו. ברקע נראים כוחותיו של אברהם השבים מן הקרב.

מקור: בראשית יד

טכניקה: שמן על בד

מיקום: סינט-פיטרסקירק, לובן

תאריך: 1464