אודות היצירה

תפילות בשבחי אם האלוהים ליעקובוס קוקינובפוס (Gr. 1208, f.50r): גן עדן

שם האמן: אמן לא ידוע

דמות גבר, המייצג את מקור המים של גן העדן, משקה באמצעות צינור עבה ממנו יוצאים ארבעת נהרות גן העדן. מול אדם ניצב שער גדול מימדים עליו שומרים שני כרובים, ממעל ומתחת. על השער עצמו חקוקה דמות כרוב.

מקור: בראשית ב-ג

טכניקה: איור צבע על קלף

מיקום: הספרייה הלאומית של צרפת, פריז

תאריך: 1100